Multnomah County VI

Khảo sát điều kiện nhà ở

Community Data Platforms tiến hành các hoạt động phân tích dữ liệu đáng tin cậy nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng phát triển lớn mạnh, thông minh và an toàn hơn. Một phần trong công việc của chúng tôi là triển khai các khảo sát giúp hiểu được tâm tư của mọi người xoay quanh các vấn đề quan trọng. Các khảo sát này được thiết kế bởi các chuyên gia khảo sát xuất sắc và họ ứng dụng khoa học dữ liệu vào quá trình phân tích kết quả khảo sát. Các kết quả tổng hợp (không riêng lẻ) sẽ được công bố rộng rãi. Chúng tôi mời bạn tham gia Khảo sát về Community Data Platforms! Nó đã được thiết kế để hỗ trợ các chương trình trong cộng đồng của bạn. Vui lòng thực hiện khảo sát ngay hôm nay và chia sẻ khảo sát này với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Đây là một khảo sát trực tuyến kéo dài 10 phút được thiết kế để tìm hiểu ý kiến của cộng đồng xung quanh các vấn đề quan trọng. Khảo sát được tạo ra bởi một nhóm các nhà khoa học dữ liệu và nhà khoa học xã hội và được tài trợ bởi Community Data Platforms, một công ty tập trung vào việc cung cấp phân tích dữ liệu uy tín cho các lãnh đạo cộng đồng địa phương. Đây là một cách để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các chủ đề liên quan đến cộng đồng một cách an toàn, riêng tư và ẩn danh. Các khảo sát trong tương lai sẽ bao gồm các chủ đề khác mà các nhà lãnh đạo địa phương quan tâm.
Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi khuyến khích cư dân làm việc ở TẤT CẢ các ngành nghề, lĩnh vực hoàn thành khảo sát này giúp chúng tôi có được đầy đủ các trải nghiệm và quan điểm.
Khảo sát này là cơ hội phản ánh mối quan hệ giữa bạn và cộng đồng của bạn. Ý kiến của bạn vô cùng quan trọng. Kết quả khảo sát tổng hợp và phân tích sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách các thành viên cộng đồng cảm nhận về các vấn đề quan trọng, bao gồm cả những gì đang hoạt động tốt và những điểm cần cải thiện.
Cộng đồng của bạn có nhu cầu lắng nghe ý kiến của cư dân và khảo sát là một cách thuận tiện để tiếp cận nhiều cư dân. Chúng tôi tin rằng các khảo sát là đặc biệt cần thiết để đảm bảo rằng mong muốn của các nhóm không được đại diện được lắng nghe. Các khảo sát của chúng tôi có cách tiếp cận phương pháp luận chặt chẽ và đặc biệt.
VÂ NG. Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với Community Data Platforms và chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật Dữ liệu (DPP) của chúng tôi. CDP tuân theo các phương pháp tốt nhất trong ngành để đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư cho các câu trả lời khảo sát của bạn.